RS 002 F. 387 УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ БАНАКА (СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ)

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ БАНАКА (СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ)
Сигнатура:     RS 002 F. 387
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1913-1934
Датуми постојања творца:     1924-1934
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,36, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење војвођанских банака (Срема, Баната, Бачке и Барање)
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Удружења војвођанских банака (Срема, Баната, Бачке и Барање)- Нови Сад издвојена је приликом регистратурског сређивања грађе Краљевске банске управе Дунавске бановине 1961. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи извештаје о раду Удружења; саопштења члановима Удружења која чине расписи Министарства финансија; обавештења о активностима Удружења, доношењу нових закона и другим питањима везаним за новчане заводе; статистичке податке о раду и финансијском пословању новчаних завода; преписку чланица и осталих привредних субјеката са Удружењем војвођанских банака и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције тако што су формиране тематске групе (серије) које чине саопштења Удружења, преписка са привреним субјектима и преписка чланова Удружења.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (ФОНД)
RS 002 F. 118 УДРУЖЕЊЕ БАНКАРСКИХ И ОСИГУРАВАЈУЋИХ ПРЕДУЗЕЋА (ФОНД)

 

Scroll to Top