RS 002 F. 439 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕСНИКА НОР-А

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕСНИКА НОР-А
Сигнатура:     RS 002 F. 439
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1967-1971
Датуми постојања творца:     1967-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,43, књига: 3, кутија: 44
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за материјално обезбеђење учесника НОР-а
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Покрајинске комисије за материјално обезбеђење учесника НОР-а, примљен је у Архив 25.09.1980. године, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, број примопредајног записника VII 031.5-5/80, за период 1967-1970. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем грађе овог фонда је заведен под бројем 187.
Затим, грађа је преузета 06.10.1986. године, број примопредајног записника VII 031.5-15, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа-Писарница, у количини од 4 метра. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем грађе овог фонда је заведен под бројем 238. Архивска грађа и регистратурски материјал налазила се у регистратурски сређеном стању по класификационим ознакама.
До следећег преузимања грађе дошло је 25.03.2013. године, од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, број примопредајног записника II 031.5-6/2-13, у количини 0,05 метара. Архивска грађа је сређена по врстама а унутар врсте по годинама.
Оквир и садржај:     Евиденција аката, извештаји о раду Комисије, пресуде, жалбе, тужбе у вези захтева за добијање материјалног обезбеђења за учеснике НОРа, решења о одобреним средствима за материјално обезбеђење за учеснике НОРа, мишљења Комисије за признавање посебног стажа, признавање борачког статуса, накнаде погребних трошкова и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по систему провенијенције, по класификационим ознакама. Регистратурски материјал настао у 1972. години, припојен је регистратурском материјалу који је настао радом заједничке писарнице покрајинских органа управе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 333 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР (ФОНД)

 

Scroll to Top