RS 002 F. 490 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 490
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1992
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,6, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд предшколског и основног образовања и васпитања
Преузимање грађе:     Не постоји Записник о преузимању архивске грађе, али се претпоставља да је грађа овог фонда примљена у Архив Војводине заједно са регистратурским материјалом СИЗ-а за предшколско и основно образовање и васпитање Војводине, 1992. године.Према подацима из Књиге улазног инвентара под бр. 316, преузето је од Писарнице Извршног већа 20 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: преписку у вези одобрења новчаних средстава за потребе установа предшколског и основног образовања и васпитања у циљу остваривања њихове делатности; записнике са седница Савета Покрајинског фонда; записнике са седница комисије за материјално – финансијска питања Савета Покрајинског фонда; отпремнине просветних радника који одлазе у пензију са решењима о престанку радног односа.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола, а део грађе је сређен по тематским групама. Унутар тематске групе Отпремнине просветних радника који одлазе у пензију приликом сређивања се у циљу прегледности и једноставнијег сналажења, грађа систематизовала према географским одредницама и називима школа у којима су били запослени радници.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 394 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top