RS 002 F. 491 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 491
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1991
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,4, књига: 1, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд за средње образовање и васпитање
Преузимање грађе:     Не постоји Записник о примопредаји архивске грађе овог фонда. Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 324, грађа Покрајинског фонда за средње образовање и васпитање примљена је у Архив 1994. године заједно са регистратурским материјалом Централне писарнице Извршног већа и укинутих СИЗ – ова за средње више и високо образовање, студентски стандард и др., у количини од 50 м.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: записнике и материјале са седница Савета Фонда, одлуке о додели финансијских средстава средњим школама и преписку између Фонда и школских установа.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Регистратурски материјал овог фонда примљен је заједно са регистратурским материјалом СИЗ-ова, Покрајинског фонда вишег образовања и Покрајинског фонда универзитетског образовања. Извршено је разграничење, излучивање безвредног регистратурског материјала, а затим и сређивање архивске грађе. Један део грађе чини преписка, сређена хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док други део грађе чини група записника и материјала са седница Савета Фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 481 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (ФОНД)
RS 002 F. 482 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА, РОБНОМ И НОВЧАНОМ ПРОМЕТУ (ФОНД)
RS 002 F. 483 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ И ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ (ФОНД)
RS 002 F. 484 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У МЕТАЛНОЈ, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈИ И САОБРАЋАЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 485 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У ХЕМИЈСКОЈ, НАФТНОЈ И ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ, ГРАЂЕВИНАРСТВУ, И ИНДУСТРИЈИ КОЖЕ И ГУМЕ (ФОНД)
Scroll to Top