RS 002 F. 495 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

Назив:     ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ
Сигнатура:     RS 002 F. 495
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1962-1974
Датуми постојања творца:     1962-1974
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,35, књига: 9, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Економски институт
Преузимање грађе:     Архив Војводине је у два наврата примио регистратурски материјал настао радом Економског института. Не постоје подаци о датуму првог пријема, као ни о количини и имаоцу, односно предаваоцу. Други део регистратурског материјала, у количини од 0,20 дужних метара, Архив Војводине је примио 25. марта 2013. од Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора Покрајинског секретаријата за финансије (број Записника о примопредаји II 031.5-9/2-13).
Оквир и садржај:     Евиденције аката; документа о оснивању Економског института; нормативна акта; записници са седница Савета, Управног одбора, Радне заједнице, Научно-стручног колегијума и Конкурсне комисије; финансијски планови, планови рада и извештаји о раду; научно-истраживачки пројекти; уговори о финансирању закључени са Покрајинским фондом за научни рад; завршни рачуни; платни спискови, лични картони и М-4 обрасци; персоналије и матична књига службеника; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Мањи део грађе је сређен по годинама и деловодним бројевима, а већи део по тематским групама, односно серијама докумената. Део регистратурског материјала који је примљен 2013. године је пописан, али није обједињен са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 332 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД (ФОНД)
RS 002 F. 325 ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 296 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top