RS 002 F. 496 ЛИЧНИ ФОНД МИХАЈЛА СТОЈАКОВИЋА

Назив:     ЛИЧНИ ФОНД МИХАЈЛА СТОЈАКОВИЋА
Сигнатура:     RS 002 F. 496
Ниво описа:     ФОНД
Распон грађе:     1956-1997
Датуми постојања творца:     1923-1997
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,3, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Михајло Стојаковић
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда преузета је 14. маја 2001. године (Записник о примопредаји бр:II 031.5-2/1-01) као поклон од Неђе Стојаковића, сина Михајла Стојаковића у дужини од 2м.
Оквир и садржај:     Грађa овог фонда се састоји од списа, фотокопија докумената разних пописа, фотографија, исечака из новина, географских карата и разних преписа који говоре о ратним добровољцима из ослободилачких ратова Србије и Црне горе од 1912-1918 године.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом сређивања фонда извршена је класификација и систематизација архивске грађе, фонд је сређен у складу са тематским критеријумом према Упутству о сређивању личних и породичних фондова. Формиране групе су следеће:
Имовинско-правни списи, преписка, нормативна акта и закони;
Спискови добровољаца;
Додела земље у Панчевачком риту;
Реферати, биографије српских добровољаца, фотографије;
Географске карте, фотокопије из разних публикација;
Збирка новинских исечака;
Илустративни материјал.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је очувана.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top