RS 002 F. 521 Д.О.О. ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ „АЛФА-ОМЕГА ИНЖЕЊЕРИНГ” СА П.О.

Назив:     Д.О.О. ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ „АЛФА-ОМЕГА ИНЖЕЊЕРИНГ” СА П.О.
Сигнатура:     RS 002 F. 521
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1988-2003
Датуми постојања творца:     1988-2005
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,84, књига: 1, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг и консалтинг „Алфа-омега инжењеринг” са потпуном одговорношћу
Преузимање грађе:     Фонд је од имаоца Стевана Вребалова, последњег директора ствараоца, преузет 29. маја 2006. године, о чему сведочи Записник о примопредаји Архива Војводине број II 031.5/2-06, као и упис у Улазном инвентару Архива број 367.
Оквир и садржај:     Акта у вези са уписом у судски регистар (оснивање и промена статуса), обавештења о разврставању радне организације по делатностима, нормативна акта, записници са седница Скупштине друштва и Управног одбора Друштва и записници са седница Савета Радне организације, процене вредности капитала предузећа, инвестиционе студије, трансформације предузећа, студије економске изводљивости, М-4 обрасци, завршни рачуни, персонални досијеи, главна књига.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по систему слободне провенијенције, тј. тематских група, односно серија докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top