RS 002 F. 520 КУЦУРА – ПАШИЋЕВО ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА

Назив:     КУЦУРА – ПАШИЋЕВО ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 520
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КУЦУРА
Распон грађе:     1881-1939
Датуми постојања творца:     1887-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,10, књига: 1, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Куцура – Пашићево задруга за одводњавање унутарњих вода
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, те се претпоставља да је из ње издвојена архивска грађа од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Регистар лица са територије општине Бачко Добро Поље који плаћају водоплавни допринос Торжа-Пашићево задрузи за одводњавање, записници са скупштинских и одборских седница, прегледни планови, молбе за повластице за водоградњу, финансијска документација и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда није сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top