RS 002 F. 523 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE
Сигнатура:     RS 002 F. 523
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1988-1991
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,04, књига: 2, кутија: 17
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд културе
Преузимање грађе:     Нема тачних података када је архивска грађа Покрајинског фонда културе преузета у Архив Војводине, али се претпоставља да је преузета заједно са архивском грађом СИЗ-а културе Војводине. Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 306, СИЗ културе Војводине је преузет 15. априла 1992. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: записнике са седница Савета фонда и Комисија које су образоване у фонду; уговоре о одобреним финансијским средствима установама културе од стране Фонда; анализе и програме рада културних установа; извештаје о раду културних установа; финансијску и техничку документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Претпоставља се да је регистратурски материјал овог фонда примљен заједно са СИЗ – ом културе Војводине, али је приликом сређивања пронађена и грађа Покрајинске заједнице културе, па је извршено разграничење регистратурског материјала на поменуте фондове и сређивање архивске грађе. Из фонда је излучен безвредан регистратурски материјал. Одабрана архивска грађа је сређена по принципу провенијенције тј. регистратурског пословања творца фонда и по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 411 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 354 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 273 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ (ФОНД)

 

Scroll to Top