RS 002 F. 524 ДЛС „ПАНОНИЈА” Д.О.О.

Назив:     ДЛС „ПАНОНИЈА” Д.О.О.
Сигнатура:     RS 002 F. 524
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1955-2010
Датуми постојања творца:     1955-2005
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 101,23
Назив/Име ствараоца(лаца):     ДЛС „Панонија” д.о.о.
Преузимање грађе:     Фонд је од ствараоца примљен у два наврата. Први, већи део грађе (98 метара), предат је Архиву Војводине 12. фебруара 2008. године (број Записника о примопредаји II 031.5-1/2-08, број у Улазном инвентару 375). Други део (грађе (3,23 метра) предат је 25. јуна 2010. године (број Записника о примопредаји II 031.5-4/2-10, без броја у Улазном инвентару). Према налазу заједничке комисије Архива и ствараоца из оба записника о примопредаји, архивска грађа фонда је предата „у регистратурски сређеном и пописаном стању”, с тим што, према Записнику из 2008. године, „у регистратурским јединицама недостаје грађе, грађа је у лошем физичком стању јер је доста физички оштећена”.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, записници и остали материјали са седница органа управљања, конститутивна и нормативна акта, пословна преписка, планови и извештаји о раду, документација у вези са решавањем стамбених питања радника, финансијска документација, персоналана документација, друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд није сређиван у Архиву Војводине. Сачињен је попис персоналних досијеа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Према налазу заједничке комисије Архива и ствараоца из Записника о примопредаји (II 031.5-1/2-08), архивска грађа фонда ”је у лошем физичком стању јер је доста физички оштећена”.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top