RS 002 F. 55 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ

Назив:     АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 55
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     АПАТИН
Распон грађе:     1888-1945
Датуми постојања творца:     1892-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,37, књига: 62, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Апатин – сонћанска задруга за заштиту од поплаве
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору предао је 26. децембра 1967. године Пољопривредном архиву ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом ове водне задруге. У књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројевима 59 и 70 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Историјски архив из Сомбора предао је Архиву Војводине 1974.године
( Записник о примопредаји 031.5-12/1974) више фондова, делове водних задруга са територије Реонског погона Сомбор. У књизи улазног инвентара Архива Војводине ова примопредаја је заведена под редним бројем 165. Предпоставља се да је међу примљеном архивском грађом била и грађа ове водне задруге.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: деловодни протоколи; главне књиге издавања; главне књиге благајне; евиденције водоплавног доприноса; регистри плавног подручја; регистри власника поплављеног земљишта; катастарске књиге; катастарски поседовни листови; искази парцела по класама земљишта; искази плавних површина; благајничке књиге мировинског фонда; подаци о организацији и пословању водне задруге и раду органа управљанја, статути, правилници, записници са седница Скупштине, Управног и Саветодавног одбора; подаци о проширењу задружног подручја; подаци о класификацији задружног земљишта; техничка документација, пројекти и хидротехнички радови; грађевински дневници; уговори за радове на повишењу и појачању насипа на разним деоницама; ситуациони прегледи задруге и одбранбеног насипа; планови за одбрану од поплаве; финансијско економска документација и др.
Допуне:     Не очекују се.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске гупе ( ф; г; ц ). Групу Ф) чине списи који се односе на организацију пословања водне задруге и рад органа управљања; групу г) чини финансијска документација, док групу ц) чини техничка документација. Архивска грађа је систематизована тематски и хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 414 АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top