RS 002 F. 57 ДРУГА АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ДРУГА АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 57
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1928-1940
Датуми постојања творца:     1893-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друга арадачка задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Зрењанина предао је Архиву Војводине 1968. године ( Записник о примопредаји 04-266/1968), архивску грађу насталу радом Друге арадаче водне задруге за одводњавање – Пертовград.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о организационим питањима задруге; записнике са седница; исказе о извршеним радовима; податке о експлоатацији хидротехничких објеката; економско – финансијску документацију и др.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина послао је допис Архиву Војводине у коме наводи да Водопривредно прдузеће „ Средњи Банат ” поседује 12 метара архивске грађе и регисртатурског материјала Потиске водне заједнице, која је правни наследник ове водне задруге. Према наведеним подацима могу се очекивати допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.57 је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе (е; ф; г ). Групу е) чине подаци о експлоатацији хидротехничких објеката; групу ф) чини архивска грађа која се односи на организациона питања водне задруге; групу г) чине економско – финансијска питања. Архивска грађа је устројена тематски и хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top