RS 002 F. 58 ГОРЊОМУЖЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ГОРЊОМУЖЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 58
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1924-1945
Датуми постојања творца:     1893-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Горњомужљанска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине 1968. године( Записник о примопредаји 04-266/1968),архивску грађу насталу радом Горњомужљанске задруге за одводњавање – Петровград.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.58 чине: правила задруге; записници са скупштинских и одборских седница; циркулари Централног одбора; рад органа управљања; искази о извршеним хидротехничким радовима; финансиска документација (годишњи прорачуни, завршни рачуни, искази о наплаћивању водоплавног доприноса).
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина послао је Архиву Војводине допис у ком наводи да се код Водопривредног друштвеног предузећа „ Средњи Банат ” налази 12 метара архивске грађе и регистратурког материјала Потиске водне заједнице која је правни наследник ове задруге. Према наведеним подацима могу се очекивати накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.58 је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961.године. У фонду су формиране три тематске групе( е; ф; г ). Групу е) чини експлоатација хидротехничких објеката; групу ф) чине организацина, а групу г) економско – финансијска питања. Унутар група грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top