RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА

Назив:     ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 77
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1918-1927
Датуми постојања творца:     1920-1927
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,74, књига: 84, кутија: 42
Назив/Име ствараоца(лаца):     Торонталско – тамишка жупанија
Преузимање грађе:     Чланом 39. Уредбе о ликвидацији Торонталско – тамишке и Бачко – бодрошке жупаније од 26.04.1927. године, било је предвиђено да се у Великом Бечкереку оснује посебно одељење под називом „ Велики жупан Београдске области, Велики Бечкерек – банатски архив ” . Овај архив је имао задатак да чува архиву Торонталско – тамишке жупаније и део румунске архиве. Део архивске грађе настао радом Торонталско – тамишке жупаније у периоду Краљевине Југославије остао је у Зрењанину све до 1963.године када је Архив Војводине од Историјског архива у Зрењанину преузео књиге записника са седница (скупштина) Муниципалног одбора Торонталско тамишке жупаније, Велики Бечкерек (1920-1926), као и сачуване помоћне архивске књиге. Предпоставља се да је архивска грађа настала радом Торонталско – тамишке жупаније први пут преузета 1956. године ( Ф.121 592/1956) приликом сеобе Архива Војводине из Покрајинског извршног већа у Сремске Карловце, заједно са архивском грађом Краљевске банске управе Дунавске бановине. Према подацима из историјата архивског фонда други пријем је био 1963. године ( напомена: није пронађен записник о примопредаји 01-162/1963) када је Историјски архив Зрењанина предао архивску грађу овог фонда. Историјски архив Зрењанина предао је Архиву Војводине 1965. године ( Записник о примопредаји: Ф.121 01-808/1965), архивску грађу Торонталско – тамишке жупаније. У књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројем 98.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: подаци о успостављању и организовању органа управе у новој држави; обезбеђивање стручних кадрова за рад у органима управе са знањем српског језика; злоупотребе службеног положаја; организација и размештај жандармеријских станица и полиције; организација правосудне мреже; војска – размештај војних јединица на подручју Жупаније; шпијунажа, саботаже, терористичке акције, противдржавне непријатељске организације у суседним земљама; непријатељска пропаганда; ратни злочини; положај припадника југословенских народа у суседним земљама; одређивање и обележавање државних граница према Румунији и Мађарској; погранични спорови и инциденти; однос са националним мањинама; политички програми и политичке партије; социјални немири; имиграција у Краљевину СХС и емиграција из ње у друге земље; друштва и удружења грађана – оснивање, делатност, став органа власти према њима; подаци о стању привреде; експропријација земљишта; економска емиграција; пољопривредна статистика; сточарство, занатство, индустрија; односи Муниципалног одбора Жупаније са Народном скупштином у Београду и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.77 је сређен регистрарурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама,организационим јединицима и бројевима деловодиног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ из пошовање одредаба Закона о културним добрима РС,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Регеста
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА (ФОНД)
RS 002 F. 527 ПОДУНАВСКА ОБЛАСТ (ФОНД)
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 91 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ДЕЛА КРАЉЕВИНЕ С.Х.С. – ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)

 

Scroll to Top