RS 002 F. 78 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА

Назив:     БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 78
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1904-1929
Датуми постојања творца:     1918-1927
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,62, књига: 75, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бaчко – Бодрошка жупанија
Преузимање грађе:     Део архивске грађе овог фонда примљен је од Историјског архива Сомбор, према примопредајном записнику бр. 031.5-10/1, од 5.10.1972. год. Овај пријем заведен је под бројем 149 у Улазном инвентару Архива Војводине. Историјски архив Сомбор предао је Архиву Војводине (према примопредајном записнику 031.5-15/1974, од 27.6.1974. год.) други део грађе овог фонда. Овај пријем заведен је под бројем 167 у Улазном инвентару Архива Војводине.
У ова два пријема примљене су само књиге записника муниципалног одбора, док за осталу грађу која чини овај фонд нема података о пријему.
Оквир и садржај:     Записници са седница Муниципалног одбора (скупштине), главне књиге жупанијских фондова, ликвидационе књиге, главне књиге мировинских фондова, контролници особља, преписка Великог жупана, материјали Поджупана (извештаји, организација службе, материјали о аграрној реформи, држављанству, школству, здравству, банкарству, радницима, друштвима и удружањима и др.), као и материјали економског и ветеринарског одељења и Административног одбора.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је систематизована у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА (ФОНД)
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 83 БАРАЊСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top