RS 002 F. 97 ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА

Назив:     ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА
Сигнатура:     RS 002 F. 97
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1921-1930
Датуми постојања творца:     1920-1930
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,46, књига: 13 , кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Обласна инспекција рада
Преузимање грађе:     Предпоставља се да је архивска грађа настала радом Обласне инспекције рада – Велики Бечкерек презета 1956. године, приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; Надзорнички извештаји инспектора рада са подацима: о датуму прегледа, бројном стању радника ( посебно малолетника и жена ), новчаним казнама; начину и дану исплата; висини надница; радном времену и отказном року; штрајковима и отпуштањима радника; радничким повереницима; хигијенским уређајима; болестима и повредама радника; становима – прехрани и општим условима; плаћеном или неплаћеном одсуству; установљеним недостатцима приликом прегледа предузећа од стране инспектора рада и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.97 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА (ФОНД)

 

Scroll to Top