САРАДЊА И ОБУКА КОЛЕГА ИЗ АРХИВА СРБА У ХРВАТСKОЈ

САРАДЊА И ОБУКА КОЛЕГА ИЗ АРХИВА СРБА У ХРВАТСKОЈ

 

У склопу сарадње са колегама из српске самоуправе у Хрватској, Архив Војводине посетио је историчар Игор Дрвенџија из Загреба. Игор је запослен у Архиву Срба у Хрватској, који делује у оквиру Српског народног већа, као архивиста и научни истраживач. Колега Дрвенџија је током дводневног боравка стекао увид у начин и организацију рада у Архиву, упознавши се том приликом са фондовима и збиркама Архива Војводине које се налазе у депоима, радом Писарнице, процесом конзервације и рестаурације, дигитализације, као и за Архив Срба тренутно најзначајнијом архивском делатношћу – сређивањем и обрадом архивске грађе. Будући да Архив Војводине негује праксу помагања и бесплатног организовања обуке за колеге и сународнике који су у процесу развијања својих недавно основаних архива, посебно задовољство било је то што смо колеги Игору Дрвенџији успели да бар донекле приближимо архивску делатност и послове које могу применити у фондовима Архива Срба у Загребу.

Scroll to Top