САСТАНАК ДИРЕКТОРА И ПРЕДСТАВНИКА АРХИВА АП ВОЈВОДИНЕ

САСТАНАК ДИРЕКТОРА И ПРЕДСТАВНИКА АРХИВА АП ВОЈВОДИНЕ

 

У Архиву Војводине дана 13. 5. 2022. године одржан је састанак са директорима и представницима архива на територији АП Војводине. Састанку су присуствовали и представници Државног архива Србије.

На састанку су разматрани проблеми везани за повећан обим послова на заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива – огромном броју приспеле документације, захтева за сагласност на листу категорија документарног материјала, захтева за сагласност на уништење документарног материјала коме је рок чувања истекао и преписа архивских књига, а који прoизилазе из примене Закона о архивској грађи и архивској делатности.

Заједнички закључак присутних је да се мора обезбедити већи број запослених у архивима, као и одређене измене и допуне Закона о архивској грађи и архивској делатности.

Scroll to Top