Споразум о сарадњи између Етнографског института САНУ и Архива Војводине

Споразум о сарадњи између Етнографског института САНУ и Архива Војводине


Данас 27. фебруара 2019. године у Архиву Војводине потписан је Споразум о сарадњи између Етнографског института САНУ из Београда, којег заступа проф. др Драгана Радојчић, и Архива Војводине из Новог Сада, чији заступник је директор др Небојша Кузмановић.

Циљ сарадње представља успостављање квалитета научноистраживачког и културнообразованог рада кроз заједничко деловање усклађено са потребама друштва и пројектованим развојем у области културне, научне и истраживачке делатности.

Након потписивања споразумa састанку су се прикључиле и колеге из Архива Срба у Хрватској Звездана Остојић и Милан Радаковић, који су дошли на недељно стручно усавршавање у Архивистици у Архив Војводине.

Том приликом су Драгана Катић, виши архивист, и Кристијан Обшуст, антрополог и археолог, упознали колеге из Етнографског института САНУ са организацијом рада Архива, поступком коришћења архивске грађе, показавши им салу за истраживаче, лабораторију за конзервацију и рестаурацију, као и депо у којем се чувају фондови Архива Војводине.

Scroll to Top