СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАР

Запослени Архива Војводине Владимир Иванишевић, Дарко Станчевић и Владимир Мучибабић сређивали су од 10. септембра до 10. октобра 2023. године архивску грађу Светог манастира Хиландар. Настављени су послови на сређивању несређене архивске грађе, који су вршени током маја и јуна месеца 2023. године. Архив Светог манастира Хиландар, смештен у манастирској ризници, чува архивску грађу насталу деловањем Манастира од његовог оснивања. Најстарији документ је из 1009. године. У манастирском Архиву чувају се и повеље византијских, српских, влашких, руских и бугарских владара и великаша. Архивска грађа је настала на старословенском, црквенословенском, српском, грчком и турском језику. Током рада и боравка у Светом манастиру Хиландар запослени Архива Војводине су уживали несебичан пријем од стране монаха.

Scroll to Top