СТЕЊАК ЦРЊАНСКОГ

Ненин, Миливој: Стењак Црњанског, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

Миливој Ненин
СТЕЊАК ЦРЊАНСКОГ

БИБЛИОТЕКА
П О С Е Б Н А И З Д А Њ А

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Драгана Бедов

Рецензенти
Проф. др Радивоје Микић
Проф. др Горана Раичевић
Проф. др Слободан Владушић

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top