Студенти Правног факултета у Архиву Војводине

Студенти Правног факултета у Архиву Војводине

Група студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, која похађа предавања предмета Филозофија права, на другој години основних студија, са својом професорком доц. др Драганом Ћорић посетила је Архив Војводине 18. маја 2021. године у периоду од 12.00 до 14.00 часова и у галеријском простору одржала дебату на тему „Опроштај”.

Дебата је на овом програму завршна активност, за коју се студенти квалификују током семестра, након написаних и одбрањених реферата на задате теме.

Сваке године, на дебати студенти добијају стварни или имагинарни случај, који је вредносно, правно и етички инспиративан и са становишта природноправног и позитивноправног схватања права, утврђују своје дебатне позиције и спроводе дебату.

Ове године, тема није био (правни или етички) случај, већ само једна реч. У току дебате, студенти су пропитали своје и ставове друге групе да ли је опроштај могућ и на којим основама, да ли ипак има ситуација у којима се нешто не може опростити и ко је тај/та ко може одлучивати о опроштају и у чије име.

Студенти су са Владимиром Иванишевићем, архивским саветником Архива Војводине, погледали сталну поставку Музеја присаједињења 1918.

Scroll to Top