Принципи доступности архивске грађе, Техничке смернице за управљање архивском грађом ограничене доступности (ICA), документ Међународног архивског савета (2014), превод, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

Техничке смернице за управљање архивском грађом

ПРИНЦИПИ ДОСТУПНОСТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ТЕХНИЧКЕ СМЕРНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ АРХИВСКОМ ГРАЂОМ ОГРАНИЧЕНЕ ДОСТУПНОСТИ

Нови Сад, 2020.

Принципи доступности архивске грађе које је усвојио Међународни архивски савет у августу 2012. године пружају смернице лицима укљученим у развијање, преиспитивање или примену одредби о одобравању или ограничавању коришћења архивске грађе у архивским установама. Засновани на међународним стандардима и добрим праксама усвојени су после консултација које су вођене широм света.
Принципи су нужно општи. Промовишу најшире могуће видове коришћења архивске грађе, у складу са законима, правилима и споразумима у оквиру којих раде архивске установе. Позивају архивисте да буду проактивни и да обавештавају јавност о могућностима коришћења архивске грађе.

Међутим, Принципи препознају да постоји архивска грађа којој мора да буде ограничена доступност јавности на одређени временски период. Начин управљања ограничењима је често споран и ствараоцима архивске грађе и широј јавности. Архивисти стоје као вратари који треба да убеде и корисничку заједницу и органе који намећу ограничења да се ограничења примењују на примерен начин. Ове Смернице пружају савете о примени неопходних ограничења. Радна група која је развила Смернице верује да усвајањем добрих пракси архивске установе могу да, у случајевима када доступност архивске грађе мора да буде ограничена, избегну ограничавање доступности великих количина архивске грађе

Scroll to Top