У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАН ОНЛАЈН СЕМИНАР „ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”

У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАН ОНЛАЈН СЕМИНАР „ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”

 

У Архиву Војводине је 24. фебруара 2022. одржан онлајн семинар „ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ”.

Предавачи су били: Милена Поповић Субић, архивска саветница у Архиву Војводине; Станислава Блажевић, виша архивисткиња у Архиву Војводине и Вишња Николић, конзерваторка у Архиву Војводине.

На онлајн семинару су обрађене теме:

  • Надлежност архива (ком архиву се доставља документација), обавезе стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала, доношење општих аката – правилник о начину евиденитрања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, листе категорија документарног материјала и правилник о начину евидентирања, заштити и коришћењу електронских докумената.
  • Управљање документарним материјалом – сређивање архивске грађе и документарног материјала, архивска књига и поступак уписа у архивску књигу.
  • Депо – услови за чување архивске грађе и документарног материјала. Превентивна заштита архивске грађе и документарног материјала.

Предавачи су током онлајн семинара одговарали на питања учесника.

Scroll to Top