„Уточиште” равници. Грци у АПВ 1945–1949. Кроз архивску грађу

Главни и одговорни уредник , Др Небојша Кузмановић

Уредник, Др Драгана Катић, архивски саветник

Аутори изложбе и каталога, Др Драгана Катић, Ивана Петровић, архивски саветник, Љиљана Бубњевић, виши архивист, Дејан Маодуш, виши архивист, Жељко Радаковић, архивист

Конзервација докумената  и ликовно обликовање поставке, Мр Вишња Николић, дипломирани конзерватор папира, Маја Јокмановић, дипломирани конзерватор папира

Превод на грчки језик, Нефели Папоутсаки

Тематска изложба архивског и другог изложбеног материјала, насловљена „Уточиште” у равници. Грци у Аутономној Покрајини Војводини 1945–1949, чини део заједничког пројекта Архива Војводине, Националног савета грчке националне мањине у Републици Србији, Културног центра „Булкес – Маглић” и новосадског сли­кара и вајара Лефтериса Константинидиса.

Scroll to Top