„УТОЧИШТЕ” У РАВНИЦИ: Грци у Аутономној Покрајини Војводини 1945–1949

„Уточиште” равници. Грци у АПВ 1945–1949. кроз архивску грађу

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Драгана Катић, архивски саветник

Аутори изложбе и каталога
Др Драгана Катић, архивски саветник
Ивана Петровић, архивски саветник,
Љиљана Бубњевић, виши архивист,
Дејан Маодуш, виши архивист,
Жељко Радаковић, архивист

Конзервација докумената  и ликовно обликовање поставке,
Мр Вишња Николић, дипломирани конзерватор папира,
Маја Јокмановић, дипломирани конзерватор папира

Превод на грчки језик, Нефели Папоутсаки

Тематска изложба архивског и другог изложбеног материјала, насловљена „Уточиште” у равници. Грци у Аутономној Покрајини Војводини 1945–1949, чини део заједничког пројекта Архива Војводине, Националног савета грчке националне мањине у Републици Србији, Културног центра „Булкес – Маглић” и новосадског сли­кара и вајара Лефтериса Константинидиса.

Scroll to Top