ЗАПИСНИЦИ ПРИВРЕМЕНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У НОВОМ САДУ 1918–1919.

ЗАПИСНИЦИ
ПРИВРЕМЕНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У НОВОМ САДУ 1918–1919.

Приредила
Љиљана Дожић

Главни и одговорни уредници
Др Драго Његован
Др Небојша Кузмановић

Уредници
Зоран Вељановић, архивски саветник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
Др Драго Његован
Зоран Вељановић

Стручни редактор
Весна Башић

Стручни сарадници, виши архивисти
Илдикo Мергеш
Мср Леонила Павловић
Мср Драгана Катић
Ивана Петровић
Љубица Будаћ
Сандра Радојчић

Нови Сад, 2018

Scroll to Top