ИСТОРИЈСКИ СРЕЗ ЗЕМУН (1941–1945)

Издавач
Архив Војводине

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензент
Др Жарко Димић

Лектура
Весна Башић

Техничка подршка
Илдико Мергеш
Татјана Цавнић

Припрема за штампу
Александар Павловић

Дизајн корице
Павле Бајазет

Аутор фотографија
Перица Одобашић

Током Другог светског рата, Срем је био најтеже погођена област окупиране Краљевине Југославије. Нарочито тешка ситуација била је у југоисточном Срему, у Земунском срезу, који је на самом почетку рата подељен између немачких окупационих власти и Независне Државе Хрватске (даље НДХ), тако да се источни део Земунског среза са Градом Земуном, до линије која је пратила пругу Батајница–Бољевци налазио под управом Немачке, а остатак Среза под управом НДХ. У октобру 1941. године постигнут је договор између Немачке и НДХ да се цела територија Среза Земуна, са Градом Земуном прикључи НДХ, с тим што је за немачке потребе, нарочито оних окупационих снага концентрисаних у Београду, са ове територије морало бити обезбеђено несметано снабдевање животним намирницама. Према истом споразуму, у Земунском срезу, Немци су контролисали саобраћајну и ПТТ инфраструктуру, а НДХ је била надлежна у свим другим областима управе. Иако је НДХ својим законима Немцима давала одређени вид аутономије у свим стварима, антагонизми и борба за превласт између немачке народне групе и НДХ, били су присутни током свих година рата. Остало становништво Земунског среза, које је у највећем делу припадало српској етничкој групи, током ратних година проживело је страдање чије размере ни до данас нису јасно утврђене.

Scroll to Top