ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – Округли сто у Архиву Војводине

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској делатности (у даљем тексту: Нацрт закона), одвијаће се у периоду од 31. децембра 2018. до 29. јануара 2019. године, у форми округлог стола, а почиње расправом у Архиву Војводине у Новом Саду, 10. јануара 2019. године, у 11.00 сати (Жарка Васиљевића 2А).

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Округли сто у Архиву Војводине

Јавна расправа о Нацрту закона о архивској грађи и архивској делатности (у даљем тексту: Нацрт закона), одвијаће се у периоду од 31. децембра 2018. до 29. јануара 2019. године, у форми округлог стола, а почиње расправом у Архиву Војводине у Новом Саду, 10. јануара 2019. године, у 11.00 сати (Жарка Васиљевића 2А).

Распоред следећих расправа (у Нишу, Београду) ће бити објављен на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије, као и текст Нацрта закона, 31. децембра 2018. године. http:/www.kultura.gov.rs/.

Примедбе, предлоге и сугестије достављају се Министарству културе и информисања Републике Србије на e/mail: zakonarhivi@kultura.gov.rs или поштом на адресу Министарство културе и информисања Републике Србије, 11000 Београд, Влајковићева бр. 3.

С обзиром на важност доношења Закона о архивској грађи и архивској делатности који уређује систем заштите архивске грађе и документарног материјала, услове и начин коришћења архивске грађе, организацију, надлежност и делатност архива у Републици Србији, молимо Вас да се одазовете нашем позиву и учествујете у раду округлих столова током јануара 2019. године, а прва расправа почиње у Архиву Војводине у Новом Саду (10. јануара).

Scroll to Top