Друга конференција посвећена сећању на Први светски рат

У организацији Архива Војводине, 29. и 30. октобра 2015. године, одржана је Друга конференција посвећена сећању на Први светски рат. Тема овогодишње Конференције била је Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату. На овом скупу своје стручне, научне и прегледне радове изложило је 25 учесника из земље и иностранства. Министарство за културу и јавно информисање Владе Републике Србије је финансијски подржало саветовање.

Конференција се одржавала у Конгресној сали хотела Путник, а отворио је подсекретар Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање Радослав Петковић.

Учесници:

 1. Милан Мицић: Добровољци у српској војсци у Првом светском рату – између три идеологије и историјске стварности;
 2. Слободан Бјелица: Српски добровољци између Руске револуције и контрареволуције;
 3. Душко Радосављевић: Шид у Првом светском рату;
 4. Павле Јовић: Словеначки добровољци у српској војсци 1912–1918;
 5. Ivan Balta: Civilni život i aprovizacija u Osijeku i Slavoniji u Prvom svetskom ratu;
 6. Мирослав Јаћимовић: Добровољци Сремског (Иришког) округа у Великом рату;
 7. Маја Николова: Ратни дневник добровољца Лазара Јованчића;
 8. Саша Марковић: Срби у Великом рату: национално између херојства и страдања;
 9. Zoltan Mesaroš: Uloga mađarskog stanovništva u raspadu Ugarske;
 10. Данко Перић: Др Марија Илић Агапова и њена историјска синтеза о браниоцима Београда, међу којима су били и Срби из Далмације;
 11. Предраг М. Вајагић: Ратни зајмови Аустро-Угарске на простору Војводине 1914–1918;
 12. Нада Петровић: Архивска грађа о добровољцима у фондовима и збиркама Архива Југославије и бази података Инвентар;
 13. Александар Василић: Представљање пројекта: Албум сећања на наше претке из Првог светског рата – „Српски добровољац – кроз слику и речи“
 14. Tatjana Šarić:”Zagrebačke” postrojbe austrougarske vojske u Prvom svjetskom ratu– statistički pregled uzorka poginulih;
 15. Andrea Carteny/Андреа Картењи: Volunteers from a Neutral Country during WW1: the Case of Spain/Добровољци из неутралних земаља током Првог светског рата: случај Шпаније;
 16. Зоран Вељановић: Настанак и нестанак војних гробаља из Првог светског рата на територији Војводине – Суботица; Историја или мит – од заборава до поновног откривања;
 17. Тибор Молнар: Војничка гробља из Првог светског рата (1914–1918) у Војводини;
 18. Ванда Војводић Мицова: Улога знаменитих личности средњег Баната у току Првог светског рата;
 19. Лела Вујошевић: Улога крагујевачких женских друштава у Првом светском рату;
 20. Драган Теодосић: Добровољци Земуна и околине у Првом светском рату 1914–1918. (мотиви, социјална структура, последице);
 21. Исидора Стојановић: Др Никола Фугер – учесник и сведок Великог рата у Земуну;
 22. Мара Шовљаков: Утицај српских добровољаца и глади у Босни и Херцеговини током Првог светског рата на решавање националног и социјалног питања;
 23. Љиљана Дожић: Ратни заробљеници у Првом светском рату – онлајн база података Међународног комитета Црвеног крста;
 24. Владимир Каљевић: Једна сеоска основна школа у време Великог рата (школа у Старим Шовама – Равно Село);
 25. Илија Петровић: Српски добровољци у Великом рату;

Scroll to Top