Онлајн семинар у Архиву Војводине „Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе и документарног материјала код стваралаца”

Онлајн семинар у Архиву Војводине „Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе и документарног материјала код стваралаца”

У Архиву Војводине одржаће се 10. и 11. јуна 2021. године онлајн семинар „Управљање документарним материјалом и заштита архивске грађе и документарног материјала код стваралаца”.

Семинар има за циљ упознавање заинтересованих са законским оквиром који регулише заштиту архивске грађе и документарног материјала и управљање документарним материјалом. Семинар ће се организовати кроз низ предавања која обрађују следеће теме:

Закон о архивској грађи и архивској делатности – правни оквир за управљање документима и заштиту архивске грађе; обавезе стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала; управљање документарним материјалом; поступак доношења општих аката за управљање документарним материјалом, смештај архивске грађе и документарног материјала, превентивна заштита, електронски документ, ел. управа и електронско архивирање.

Семинар је интерактиван, што значи да након излагања предавача учесници могу постављати питања и узети активно учешће у разматрању одређених питања.

Учесници који одслушају семинар добијају сертификат Архива Војводине о завршеном семинару.

За сва даља питања, информације можете добити на бројеве телефона: 021/489 18 39, 021/489 1813 и 021/489 1816 или 069/1444102 и путем електронске поште: brana.mv@arhivvojvodine.org.rs, milena.ps@arhivvojvodine и vladimir.i@arhivvojvodine.org.rs

Контакт особа: Бранислава Матић-Видовић, тел. 064/ 824 0330

За пријаву учесника треба попунити формулар који можете преузети овде

Све остале информације можете преузети овде

Рок за пријаву учесника је понедељак 7. 6. 2021.

Scroll to Top