Отварање изложбе архивских документа

Празници и култура сећања

Отварање изложбе архивских документа
 
Четвртак, 8. маја 2014. године у 12.00 сати

Кроз изложена документа, плакате и фотографије, визуелно занимљиву изложбену поставку Празници и култура сећања – Архив Војводине вас води у послератно друштво социјалистичке Југославије. Кроз архивску грађу, приказан је феномен празника као и политичка, друштвена и културна историја тадашње  државе.
Посетиоци и истраживачи ће својим пажљивим и проницљивим ишчитавањем докумената моћи сами да открију многе скривене фрагменте из политичке, друштвене и културне историје послератне Југославије. У том смислу, архиви помажу схватању да откривање и објављивање изворних чињеница значи уносити светлост научне истине у догађаје прошлости. Суштину истраживачког узбуђења управо и чини могућност да се проникне у прошле појаве и догађаје, кроз докумената које нам је завештао сам живот.


Ова изложба архивских докумената, представља пример како се проучава и представља архивска грађа. Упоредо с тим, и као подршка томе, познавање историје треба да буде стваран културни квалитет данашњег човека, који ће му омогућити пуније разумевање себе и других, и отворити пут међусобном споразумевању. Она је такође и пример афирмације и неговања културе сећања.
Одбир докумената и њихова ликовно-графичка припрема за излагање, сведоче да је Архив Војводине постао место непосредног сусрета – докумената и публике.

Scroll to Top