ОТВАРАЊЕ ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА

ОТВАРАЊЕ ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА

ОТВАРАЊЕ ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА

             Изложбени материјал смо одабрали према критеријуму временског настајања, историјског значаја према садржају, персоналне и територијалне припадности, научне, културне и уметничке вредности. Изложбу чини 80 дигитализованих докумената, а ради лакше прегледности, и свеобухватнијег утиска публике,  определили смо се за две тематске целине.

            Дигитализована архивска грађа из фондова и збирки Архива Војводине представља јавно национално добро. Дигитализацијасе као део система заштите у Архиву Војводине одвија од 2005. године, као део дугорочне националне стратегије културе.

            Изложена документа из Збирке карата и планова, карактерише и њихов изузетан ликовни, графички и уметнички изглед. Широј јавности ће бити представљени планови градова, улица, стамбених зграда, цркава, касарни, болница, угоститељских објеката, школа. Такође, катастарске карте ораница, острва, река и индустријског наслеђа. Посебно се истичу планови грађевинских објеката у Новом Саду. Документа обухватају временско раздобље од 17. до краја 19. века.Карте и планови у Збирци Архива Војводине на особен и сликовит начин приказују друштвени, културни, историјски оквир и природно окружење народа који су живели на данашњој територији АП Војводине.

            Посебну, драгоцену тематску целину чине документа која се односе на чувену Мајску скупштину која је одржана у Карловцима и даље револуционарне догађаје из 1848/49. Архив Војводине се определио да прикаже јавности мало позната документа о овим историјским догађајима, будући да се ове, 2018, обележава 170 година од одржавања Мајске скупштине у Карловцима.

Scroll to Top