ПРОЈЕКАТ „REWOMEN” – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

ПРОЈЕКАТ „REWOMEN” – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

Током 2021. и 2022. године Архив Војводине је у сарадњи са Фондацијом Нови Сад – Европска престоница културе и 16 партнерских организација из 10 држава успешно реализовао пројекат Европско женско сећање – REWOMEN – European Women’s Remebrance. Пројекат је одобрен и кофинансиран од Европске комисије кроз програм Europe for Citizens – Europena Remebrance. У оквиру пројекта реализовано је 6 међународних активности, припремни састанак, четири радионице и завршна конференција. Резултат пројекта је међународна документарна изложба о женским студијама и СОС телефонима која ће наредних месеци путовати кроз партнерске градове у Србији и Европи.

Детаљан извештај о реализованим активностима на српском и енглеском можете погледати на линку


REWOMEN PROJECT – FINAL REPORT

During 2021 and 2022, the Archives of Vojvodina, in partnership with the Foundation Novi Sad – European Capital of Culture and 16 partner organizations from 10 countries, successfully implemented the project REWOMEN – European Women’s Remembrance. The project was approved and co-financed by the European Commission through the Europe for Citizens – European Remembrance program. The project included 6 international activities, a preparatory meeting, four workshops and a final conference. The result of the project is an international documentary exhibition about women’s studies and SOS helplines, which will travel through partner cities in Serbia and Europe in the coming months.

You can view a detailed report on the implemented activities in Serbian and English at this link


КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ/EXHIBITION CATALOG

Scroll to Top