RS 002 F. 109 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА

Назив:     ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 109
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1925-1930 (недостаје 1926. г.)
Датуми постојања творца:     1922-1930
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,60, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Инспекција парних котлова
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је архивска грађа настала радом Инспекције парних котлова у Новом Саду преузета је 1956. године, приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце. Записника о примопредаји нема а исто тако овај пријем није заведен ни у књизи улазног инвентара Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.109 чине: подаци о организацији и раду Инспекције; броју парних котлова на подручју Инспекције; подаци о извршеним прегледима и пробама парних котлова и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.109 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОРАТ (ФОНД)
Scroll to Top