RS 002 F. 110 САВЕЗ ИНДУСТРИЈАЛАЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Назив:     САВЕЗ ИНДУСТРИЈАЛАЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 110
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1922-1932
Датуми постојања творца:     1922-1932
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,24, књига: 6, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез индустријалаца Дунавске бановине
Преузимање грађе:     Привредна комора предала је Архиву Војводине 1961. године ( напомена: записник о примопредаји није пронађен ) архивску грађу насталу радом Савеза индустријалаца Дунавске бановине. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 40.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.110 чине: правилници и упутства о изради правилника Савеза индустријалаца Дунавске бановине и осталих сродних удружења; конгреси, конференције, зборови, седнице и скупштине; подаци о индустријским предузећима; подаци о чланству; млинска, кудељарска, метална, електрична, грађевинска, дрвна, текстилна, кожарска, прехрамбена, хемијска, алкохолна индустрија и индустрија угља; подаци о Савезу војвођанских фабриканата сирћета као секције и Савеза војвођанских велетрговаца ракије и фабриканата ликера као секције; привредна питања; извештаји о трговини, увозу и извозу у иностранство; трговински преговори и уговори; набавке и лицитације; кредити и зајмови; царине; порези, прирези, таксе; подаци о саобраћају; сајмови и изложбе; рад и радни односи запослених у индустријским предузећима ( молбе,радно време,запослење страних радника, заштита и осигурање радника, плате, обештећења); обавештења о новим издањима часописа и књига с позивом на оглашавање, претплату; брошуре, новине, исечци из штампе и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.110 је сређен по принципу провенијенције, односно регистратурског пословања творца фонда. Пошто је увидом у садржај архивске грађе утврђено да се грађа састоји од јасно дефинисаних серија (напомена: назив серија одређен је код стараоца), систематизована је тематски по годинама и бројевима деловодног протокола. Формиране серије су систематизоване по значају и означене римским бројевима I – XXXIII. Предмети за које је утврђено да су без бројева деловодног протокола су сређени хронолошки у оквиру серије и добили су архивске ознаке.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 138 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У НОВОМ САДУ (ФОНД)
Scroll to Top