RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 182
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1949
Датуми постојања творца:     1945-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 12,6, књига: 25, кутија: 84
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задружни савез Војводине
Преузимање грађе:     Фонд је преузет 4. маја 1963. године од Задружног архива у Новом Саду у несређеном стању (број улазног инветнтара 15).
Оквир и садржај:     Грађа садржи податке о оснивању Задружног савеза Војводине, организацији рада, финансијском пословању, као и податке о раду појединих одељења (ревизорско, робно, продајно, набавно, винарско, сточарско, повртарско одељење и одељење штампарије). Највећи део грађе садржи појединачне и збирне податке, односно досијее задружних организација које су биле чланице Задружног савеза Војводине.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сређивање фонда је извршено према организационим јединицама и на тематске групе, у оквиру којих је грађа хронолошки сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 229 ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 247 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 115 САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 119 САВЕЗ АГРАРНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 122 СРЕДИШЊИ САВЕЗ ЧЕХОСЛОВАЧКИХ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 124 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 388 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СА ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ (ФОНД)
RS 002 F. 132 САВЕЗ СТОЧАРСКИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top