RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ
Сигнатура:     RS 002 F. 183
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1950
Датуми постојања творца:     1944-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 73,7, књига: 81, кутија: 593
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, Нови Сад примљена је у Архив Војводине у више наврата, у временском интервалу од 1964. до 2007. године. Претпоставља се да је архивска грађа настала радом Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, Нови Сад прузета од Историјског архива ПК СКС Нови Сад 1964. и 1968. године. Нема записника о примопредаји, али се у досијеу фонда налази Записник о примопредаји архивске грађе из 1962. године између Одељења ДБ -е СУП -а Панчево и Историјског архива ПК СКС Нови Сад, у временском распону од 1941. до 1949. године као и Записник о привременом преузимању материјала из Одељења ДБ СУП-а НОС Зрењанин и Историјског архива ПК СКЈ за Војводину. Музеј социјалистиче револуције САП Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине новембра 1978. године (Записник о примопредаји: VII 031.5-11/1981), архивску грађу насталу радом Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, Нови Сад у временском интервалу од 1944. до 1948. године у количини од 68 м. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 203. Следећа примопредаја је извршена 1982. године од стране Покрајинског секретаријата унутрашњих послова. Примљена архивска грађа (Записник о примопредаји: VII 031.5-1/1982) је била из временског периода 1944 – 1948. године у количини од 0,50 м. У књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројем 204. Архив Југославије предао је Архиву Војводине 1990.године (Записник о примопредаји: VII 031.5-3/1990), архивску грађу ове Комисије насталу 1946. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 283. Јавно предузеће „Национални парк Фрушка Гора” , Сремска Каменица предало је 2004. године (Записник о примопредаји:II 031.5-9/04), архивску грађу Комисије у временском распону 1941 – 1947. године у количини од 0,20 м. Овај пријем је заведен под редним бројем 354. Архив Војводине је 2007. године од госпође Ђурђине Божић као поклон примио 0,06 м архивске грађе коју чине елаборати Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 371.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.183 чине: пријаве жртава и оштећеника; пријаве злочина и злочинаца; одлуке о утврђивању злочина и злочинаца, записници о саслушању сведока, оштећеника и злочинаца; докази о злочинима; пресуде војних и других судова; спискови пријава по местима; анкетне комисије срезова; картотека ратних злочинаца; картотека народних непријатеља; подаци о цивилним логорима; подаци о цивилној управи, полицији и окупаторској војсци у местима на подручју Војводине; евиденциони картони о лицима која су се налазила у служби окупатора; именици и спискови припадника немачких војних формација по срезовима и местима; спискови припадника СС формација, чланова кутурбунда, дојчемашафта, Народног удружења Немаца у Угарској и њилаша по местима; подаци о раду и деловању ДМКС; спортске легитимације чланова, картотека чланова, приступнице чланова; избеглички картони; записници са изјавама избеглица; преписка управних органа НДХ; персонални досијеи лица у служби окупатора; фотографије уласка, посете Хорти Миклошка Суботици, разних парада и свечаности, порушених цркава, ратних злочинаца, добровољаца и припадника СС трупа, злочина и рад комисија на ископавању и индетификацији лешева; књиге евиденције; евиденција извршених пресуда за ратне злочинце и народне непријатеље; деловодни протоколи анкетних комисија;регистри жртава ратних ѕлочинаца са подручја Окружног повереништва Нови Сад, Петровград, Панчево, Суботица; регистри ратних злочинаца; регистри народних непријатеља; именични регистар злочинаца на подручју Војводине; азбучни индекс ратних злочинаца на подручју Баната; именични регистар осуђених ратних злочинаца; индекси злочинаца у Суботици, Земуну, Сремским Карловцима; књиге евиденције ликвидираних ратних злочинаца; именик фолксдојчера петровградског округа који су били у оружаној служби окупатора; регистар тужених лица; регистар жртава и оштећеника; деловодни протокол пододбора за утврђивање кривичних дела почињених за време окупације; помоћни протокол Отсека за непријатељску имовину и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.183 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе која није имала деловодну ознанаку је сређена тематски по принципу слободне провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 209 ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 463 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ОД СТРАНЕ ОКУПАТОРА ИСТОРИЈСКИМ ПРЕДМЕТИМА И ЗНАМЕНИТОСТИМА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 177 СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА (ФОНД)

 

Scroll to Top