RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 190
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1954
Датуми постојања творца:     1945-1953
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 60,69, књига: 18, кутија: 514
Назив/Име ствараоца(лаца):     Секретаријат за персоналну службу Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом творца фонда је 1964. године преузет од Писарнице Извршног већа Народне скупштине АП Војводине у делимично сређеном стању, заједно са материјалом више покрајинских органа управе и установа. Пријем је евидентиран у Улазном инвентару Архива Војводине под бројем 92, са бројем записника о примопредаји 01-169/1-64.
Оквир и садржај:     Евиденције аката и преписка са подацима о постављењима, евиденцијама о службеницима, премештајима, унапређењима, превођењима, оставкама на службу, отпуштањима из службе, запослењу демобилисаних бораца и инвалида, ослобађањима од војне дужности, карактеристикама службеника, пензионисању, регулисању принадлежности, службеним путовањима и друго. Већи део фонда чине персонални досијеи службеника запослених у органима управе и установама у њиховој надлежности на подручју Војводине.
У делу фонда сређеном по тематским групама и серијама докумената се налазе подаци о реорганизацији управног апарата градских и среских народних одбора на територији АП Војводине, персоналној структури секретаријата и повереништава Главног извршног одбора Народне скупштине АП Војводине, стручном оспособљавању (записници са стручних испита) и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Преписка је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола. Остатак грађе сређен је по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)

 

Scroll to Top