RS 002 F. 199 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ – ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ – ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 199
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1967
Датуми постојања творца:     напомена: нема података када је почео и престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,04, књига: 1, кутија: 17
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за унутрашње послове Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине – Управа Народне милиције – Одсек за ватрогаство
Преузимање грађе:     Предпоставља се да су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Повереништва примљени у Архив Војводине 1964. године од Централне писарнице органа ИВ НС АП Војводине, пошто се из записника о примопредаји бр. 01-169/1-64 од 27. 05. 1964. године види да је тада примљена и грађа Повереништва унутрашњих послова АП Војводине, и то 13 паковања разних докумената за период 1949-1951. година (Записник о примопредаји бр. 01-169/1-64, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 92).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи периодичне и годишње извештаје о раду ватрогасне службе на подручју АП Војводине; статистичке податке и извештаје о пожарима, елементарним непогодама и другим несрећама на подручју Војводине; прегледе бројног стања ватрогасних јединица и ватрогасне опреме на подручју градова и срезова; записнике о прегледу опремљености предузећа за случај пожара; документа о предузимању пожарно-превентивних мера код разних државних организација и спискове предузећа који поседују ватрогасну службу; документа о раду ватрогасне милиције; оснивању, деловању и опремљености добровољних ватрогасних друштава. У оквиру одабране архивске грађе фонда се налазе и подаци о ватрогасном савезу АП Војводине и акта Управе државне безбедности о односу словачке националне мањине према успостави новог комунистичког поретка.
Допуне:     Тренутно не располажемо подацима да ли се очекују допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена по принципу слободне провенијенције и подељена је на тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top