RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 201
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971
Датуми постојања творца:     1945-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 47,64, књига: 126, кутија: 343, свежањ: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за пољопривреду
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за пољопривреду примљени су у Архив Војводине од Централне писарнице органа ИВ НС АП Војводине у седам наврата. До прве примопредаје архивске грађе и регистратурског материјала је дошло 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 92) за период 1946-1953. година у количини од 30 метара. Друга примопредаја је извршена 4. августа 1967. године (Записник о примопредаји бр. 03-795/1-67) када је преузето 154 фасцикле и „велика хрпа несређених аката”. Трећа примопредаја је извршена 16. априла 1968. године када је преузето 11 фасцикли и 3 књиге грађе за 1954-1956. годину. Четврта примопредаја је извршена 21. јула 1972. године (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-8/1, бр. улазног инвентара Архива Војводине бр. 147) и преузето је 54 фасцикле, 24 књиге и 6 пакета архивске грађе и регистратурског материјала творца фонда. Пета примопредаја је извршена 30. октобра 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-6/1-80, бр. улазног инвентара Архива Војводине бр. 188), када је преузето 19,45 метара грађе за 1961-1970. годину. Шеста примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-3/86, број улазног инвентара Архива Војводине бр. 226), када је преузето 4,5 метара грађе за 1971-1972. годину. До последње примопредаје је дошло 29. априла 2013. године када је преузет део финансијске документације творца фонда у количини од 0,36 метара.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о оснивању и раду Секретаријата; податке о раду пољопривредних органа и установа; планирању пољопривредне производње по местима; перспективне планове пољопривредне производње на територији СНО и ГНО; извештаје и прегледе о пољопривредној производњи; извештаје о стању радне снаге, пољопривредног алата и усева; документа о откупу пољопривредних производа; инвестицијама у области пољопривреде; стању ратарског, сточног фонда и механизације; податке о раду пољопривредних машинских станица; записнике о примопредаји пољопривредних машина од стране пољопривредних машинских станица по местима; исказе о стању и расподели фондова народне пољопривредне имовине колонистима и месним аграрним интересентима; податке о покрајинским пољопривредним имањима; оснивању и раду сељачких радних задруга; арондацији земљишта; планове рада и извештаје о раду установа пољоривредног карактера; пољопривредне основе сељачких радних задруга и пољопривредних добара по местима; Записнике о полагању стручних испита приправника пољопривредне и ветеринарске струке и шумских техничара финансијску документацију и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом регистратурског сређивања фонда Покрајински секретаријат за пољопривреду, фонд је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола а делом су формиране тематске групе (серије). У историјату архивског фонда констатовано је да је током сређивања фонда одлучено да се грађа Повереништва за пољопривреду, Савета за пољопривреду и шумарство, Покрајинске управе за пољопривреду и Секретаријата за пољопривреду и шумарство, без обзира на назив органа сматра једним архивским фондом, пошто су сви имали исти делокруг рада у области пољопривреде. Грађа примљена 2013. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Одлуком Архива.
Услови објављивања или умножавања:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 441 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (ФОНД)
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 234 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 232 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 215 КОМИСИЈА ЗА НАПЛАТУ РЕЖИЈСКИХ ТРОШКОВА ОД КОЛОНИСТА И АГРАРНИХ ИНТЕРЕСЕНАТА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО) (ФОНД)
RS 002 F. 315 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 473 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗЕМЉИШНИ ФОНД (ФОНД)
RS 002 F. 297 ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 221 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВИХ НАСЕЉА (ФОНД)
RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top