RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 202
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1965
Датуми постојања творца:     1947-1965
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,87, књига: 32, кутија: 58
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за саобраћај и путеве Извршног већа Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал је прузиман у више наврата. Део грађе који се односи на документе из периода 1946-1952. године примљен је у Архив у периоду фебруар-април 1964. године, приликом примопредаје писарнице Извршног већа АПВ, заједно са грађом других органа управе, односно грађом насталом у периоду после другог светског рата до 1954. године. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964).
Део грађе у количини од 2,6 м, који се односи на списе из периода 1972. године примљен је 1986. године, пријем је заведен под бројем 245 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 031.5-22/86 од 09.12.1986). Мали део у количини од 0,025 м, који се односи на списе из периода 1948-1958. примљен је 2011. године, пријем је заведен под бројем 409 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. II 031.5-13/1-11 од 23.08.2011.). Књиге из периода 1964-1965 примљене су 2013. године.(Записник бр. II 031.5-42/2-13 од 24.04.2013.)
Оквир и садржај:     Евиденција аката, подаци о железничком, речном, друмском и птт саобраћају; списи путне службе; списи инспекције; општи послови Секретаријата; ликвидациони листови за пријем принадлежности активних службеника; платни спискови; новчана документа; персонална документа; итд.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је извршено регистратурско сређивање грађе овог фонда 1967/1968 и 1970/1973 године. Приликом сређивања дошло је до извесних недоследности што се тиче одлагања појединих делова овог фонда. Већ у регистратури књиге нису доследно вођене, те не прате промене које су се десиле у органима који обухватају ове делатности. Због тога је грађа Главне управе за саобраћај и путеве припојена Ф.202 Повереништву за саобраћај и путеве, а грађа Главне управе за грађевинарство припојена Ф.187 Повереништву за грађевине, а уствари ове управе су биле део Ф.282 Савета за грађевинске и комуналне послове (укинут фонд) који је трајао током 1951. и 1952. године.
Преписка је сређена по годинама, у оквиру њих по организационим јединицама, те бројевима деловодног протокола. Док су од списа без бројева деловодног протокола формиране тематске групе (а.ј. 1-358).
Организационе јединице:
01 – секретар;
02 – помоћник секретара;
03 – 1а – железнички саобраћај;
03 – 1б – речни саобраћај;
03 – 1ц – друмски саобраћај;
03 – 2 – птт саобраћај;
04 – путна служба;
05 – инспекција;
06 -општи послови.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 330 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ (ФОНД)
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top