RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 204
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1975
Датуми постојања творца:     1946-1975
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 38,80, књига: 55, кутија: 300, свежањ: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за рад Извршног већа Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за рад примљени су у Архив Војводине у шест наврата од писарнице Извршног већа НС АП Војводине. Највећа количина грађе је примљена 27. маја 1964. године када је преузето 23 метра грађе фонда заједно са регистратурским материјалом других фондова (Записник о примопредаји бр. 01-169/1-64, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92). Друга примопредаја је извршена 30. августа 1972. године и преузет је 1 метар регистратурског материјала (Записник о примопредаји бр. 031.5-8/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147). До треће примопредаје је дошло 17. септембра 1980. године када је преузета грађа за период 1965-1970. година у количини од 18,5 метара (Записник о примопредаји бр.VII 031.5-4, улазни инвентар Архива Војводине бр. 186). Четврта примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године у количини од 4 метра за период 1971-1972. година (Записник о примопредаји бр. VII031.5-5/1, записник о примопредаји бр. 228). Пета примопредаја је извршена 9. октобра 1987. године у количини од 3 метра за период 1972-1976. година (Записник о примопредаји бр.VII 031.5-3, улазни инвентар Архива Војводине бр. 250). Последња примопредаја је извршена 24. априла 2013. године од Покрајинског секретаријата за рад и преузета је финансијска документација (платни спискови, лични картони, завршни рачуни, М-4 обрасци) у колични од 1,8 метара за период 1960-1990. година.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о организацији и раду Секретаријата; управи; органима рада и радним односима у среским и општинским органима управе као и на територији Војводине, Србије и Југославије; планове и извештаје о раду; извештаје бироа за посредовање рада о кретању радне снаге; надзорничке листове по местима; документа у вези са проблемом стручних кадрова, развијања стручних школа, образовања ученика у привреди; питања незапослености; документа у вези са страним држављанима запосленим у ФНР Југославији и радницима из Југославије на раду у разним гранама привреде у иностранству; питања стицања и расподеле доходка и социјалног осигурања радника, податке о минималном личном доходку; прековременом раду; тарифне правилнике; финансијска документа; персонална документа и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Извршено је формирање архивских јединица (4918 архивских јединица) у тематским групама (серијама) без сигнатуре. Део фонда чине мање тематске групе. Грађа примљена 2013. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top