RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 205
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1938-1972
Датуми постојања творца:     1945- нема података да ли је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 17,76, књига: 18, кутија: 140, свежањ: 232
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински завод за статистику
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског завода за статистику примљени су у Архив Војводине у седам наврата. Примопредаје од 1964. до 1986. године извршене су од стране писарнице Извршног већа НС АП Војводине а примопредаје из 2013. године извршене су од стране Републичког завода за статистику, Сектора за подручну јединицу АП Војводина. Прва примопредаја је извршена 27. маја 1964. године од (Записник о примопредаји бр. 01-169/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92)у количини од 16 књига и 339 свежњева за 1946-1953. годину. До друге примопредаје регистратурског материјала је дошло 30. августа 1972. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-8/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147). Трећа примопредаја је извршена 15. септембра 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4, улазни инвентар Архива Војводине бр. 186) када је предато 11 књига и 8 метара регистратурског материјала за 1960-1970. годину. Четврта примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-14, улазни инвентар Архива Војводине бр. 237) и тада је преузето 1,6 метара за 1971-1972. годину. Током 2013. године извршене су три примопредаје регистратурског материјала, и то: 25. марта 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-13/2) када је преузето 4,05 метара за 1963-1992. годину, 15. априла 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-29/2) када је преузето 36,65 метара регистратурског материјала творца фонда за 1949-1992. годину и 27. септембра 2013. године када је преузето 140 метара регистратурског материјала за 1976-2004. годину.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; извештаје о раду Статистичког одсека, Уреда, Завода за статистику и евиденције АП Војводине; статистичке податке о становништву Војводине на основу вршених пописа и кретања становништва (рођени, умрли, склопљени бракови, разведени); податке о становништву Војводине и Барање (1921-1945); пописе становништва Војводине по срезовима за 1948. и 1953. годину; статистику насељених места; статистичке податке о стамбеном фонду, радној снази; статистичке податке о стању индустрије и индустријских предузећа свих индустријских грана које се може пратити кроз пописне листе предузећа; кретању производње; податке Катастра и Геодетске управе о земљишним површинама; пољопривредним газдинствима; засејаним површинама; приносима сточном фонду; занатству; трговини; енергетици; ценама и промету робе на мало и велико; снабдевању становништва; трошковима живота; радној снази; статистичке податке о предшколском и школском образовању; културно-просветним установама; штампане публикације (билтени и прегледи) са статистичким подацима из свих грана привредног и друштвеног живота Војводине и друго.
Допуне:     Према подацима из дописа Републичког завода за статистику, Сектора статистике за подручну јединицу за АП Војводину (АВ, бр. II 031.5-29/1-13 од 11. априла 2013), Архиву Војводине је предата целокупна грађа бившег Покрајинског завода за статистику која се налазила у Сектору статистике осим регистара правних субјеката, чија предаја се планира.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је мањим делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За већи део фонда су формиране тематске групе (серије). Грађа примљена 2013. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 218 ПЛАНСКА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top