RS 002 F. 233 ПОКРАЈИНСКО ХИДРОГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКО ХИДРОГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 233
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1953
Датуми постојања творца:     1947-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,4, књига: 24, кутија: 72
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинско хидрограђевинско предузеће
Преузимање грађе:     Архив Војводине је грађу овог фонда преузео од Извршног већа АПВ Нови Сад 27. маја 1964. године (број примпредајног записника 01-169/1-64, број улазног инвентара 92). Примљену грађу су чиниле 21 књига из периода 1946-1952 и документи из периода 1946-1951.
Оквир и садржај:     Грађа овог фонда се састоји од нормативних аката, техничке документације, опште администрације предузећа. Списи садрже податке о извођењу грађевинских радова и то пољопривредних објеката, локалних путева, мостова где су укључена снимања терена, хидролошка, геолошка и друга истраживања, као и подаци о набавци и транспорту грађевинског материјала, кадровима, начину финансирања и сл.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     При архивистичкој обради поштован је регистратурски систем сређивања, по организационим јединицама и тематским групама, које је установио творац фонда. Редослед огранизационих јединица и тематских група успостављен је при срерђивању на основу примарне делатности Предузећа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top