RS 002 F. 277 СИНДИКАТ ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 277
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1963
Датуми постојања творца:     1950- нема података о престанку са радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,44, књига: 1, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат трговинских, угоститељских и туристичких радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Не може се тачно утврдити када је грађа овог фонда примљена у Архив, али се предпоставља да је примљена аједно са грађом Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, која је преузета 1968. године. Према подацима из Улазног инвентара Архива Војводине тада је преузето 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине деловодни протоколи, материјали Централног и Републичког одбора Синдиката, затим материјали са годишњих скупштина Покрајинскиг одбора синдиката, документа са пленарних седница и седница Председништва и Секретаријата ПО синдиката, програми и извештаји о раду, организациона питања Синдиката, документа са седница Извршног одбора и друга документа среских одбора синдиката, као и друга документа синдикалних подружница овог Синдиката са подручја Војводине. Такође, грађа обухвата и материјале у вези са стањем и проблемима у трговини, угоститељству и туризму, тарифне правилнике трговинских предузећа из Новог Сада, као и финансијску и кадровску документацију.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-128/1-08, од 8.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 1,95 метара архивске грађе Синдиката трговинских, угоститељских и туристичких радника Југославије – Покрајинског одбора за Војводину, Нови Сад (Ф.277) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу, и обухвата материјал настао у периоду 1979-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top