RS 002 F. 290 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ И НЕЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ЗАНАТСКИХ И НЕЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 290
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1952-1962
Датуми постојања творца:     1952-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,1, књига: 15, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез занатских и неземљорадничких задруга Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда је примљена у Архив Војводине 1966. године заједно са грађом других комора од Привредне коморе у Новом Саду (комисијски извештај Ф.121 01-1286/1-66, број улазног инвентара 185), и 13. маја 1980. године када су преузети биланси за 1962. годину (приморедајни записник VII 031.5-3/1980).
Оквир и садржај:     Списи садрже податке о раду Иницијативног одбора за оснивање Савеза, о раду органа управљања, ревизионих комисија, податке о организацији занатске делатности у АП Војводини, финансијском пословању Савеза, податке о делатности рада задруга чланица и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је сређена делом по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом системетизована у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 241 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top