RS 002 F. 291 УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 291
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1962
Датуми постојања творца:     1951-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,91, књига: 8, кутија: 36
Назив/Име ствараоца(лаца):     Угоститељска комора Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Грађа Угоститељске коморе АПВ Нови Сад преузимана је од Покрајинске привредне коморе АПВ неколико пута: 1966. године у количини од 90 фасцикли (комисијски записник Ф.121. 01-1286/1-66), 1970. године (бр. примопредајног записника 03-525/1-70, инвентарни број 128) и 1980. године када су преузета 3 биланса за 1962. годину (примопредајни записник: VII 031.5-3/80) у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Грађа овог фонда садржи податке о раду Коморе (нормативна акта, ѕаписници са седница и материјали органа управљања Коморе), о угоститељској мрежи у Војводини, анализе о пословању угоститељских предузећа, анкете о стању угоститељске мреже и кадра, податке о изградњи угоститељских објеката, санитарној контоли, снабдевању прехрамбеним производима, анализе о промету угоститељске мреже, као и податке о друштвеној исхрани. Грађа садржи и податке о туристичким организацијама и перспективним плановима развоја туризма, оспособљавању кадра у угоститељству, статистичке податке о стању угоститељског кадра, семинарима, курсевима за оспособљавање кадра у угоститељству и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је систематизована у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Именски регистар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 325 ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 284 ТРГОВИНСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Именски регистар (у рукопису) се налази у досијеу фонда Ф.291.

 

Scroll to Top