RS 002 F. 300 ПОЉОПРИВРЕДНО – ШУМАРСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОЉОПРИВРЕДНО – ШУМАРСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 300
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1962
Датуми постојања творца:     1956-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8, књига: 15, кутија: 61
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пољопривредно-шумарска комора Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Пријем грађе овог фонда у Архив Војводине извршен је 1966. године у количини од 20 фасцикли од Привредне коморе у Новом Саду (комисијски извештај Ф.121. 01-1286/1-66), затим 1972. године заједно са грађом Покрајинске привредне коморе Нови Сад (бр. примопредајног записника 031.5-3/1), док је следеће преузимање грађе из 1962. године извршено 13. маја 1980. године од Привредне коморе Војводине (бр. примопредајног записника VII 031.5-3/1980, број улазног инвентара 185).
Оквир и садржај:     Грађа садржи податке о потребама производних организација у погледу решавања питања производње, промета и прераде пољопривредних производа, податке о акцијама ради унапређења процеса производње, набавци приплодне стоке и увођењу вештачког осемењавања, податке о апробацијама усева ради стварања сортног семена за разне пољопривредне културе, затим податке о ангажовању на механизацији пољопривреде и пољопривредном грађевинарству, школовању кадрова разних профила, организовању сеинара, течајева, учешћу на сајмовима и финансирању акција за унапређење пољопривредне производње и шумарству.
У овом фонду налазе се и материјали Фонда за унапређење пољопривреде и Фонда за унапређење шумарства.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда сређена делом према бројевима деловодног протокола, а делом у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 315 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 297 ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО) (ФОНД)
RS 002 F. 325 ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 308 ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОПАГАНДУ (ФОНД)
RS 002 F. 310 УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДНИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top