RS 002 F. 301 СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 301
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1966 (недостаје 1950-1953. г.)
Датуми постојања творца:     1955- нема података о престанку са радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,90, књига: 1, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат грађевинских радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. Из те грађе је издвојена и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Записници са годишњих скупштина, пленарних седница, седница Председништва и Секретаријата Покрајинског одбора, извештаји о раду Покрајинског одбора, буџети, списи о стању и проблемима у грађевинарству Војводине, плате и норме рада у грађевинским предузећима по местима, записници са седница среских и месних одбора овог Синдиката, материјали Централног и републичког одбора овог Синдиката, тарифни правилници грађевинских предузећа и предузећа за производњу грађевинског материјала по местима на територији Војводине и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-131/1-08, од 8.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 6,35 метара архивске грађе Синдиката грађевинских радника (Ф.301) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1952-1990. године.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top